Check-in na akci

První dojem má zásadní vliv na celkový pocit hostů. Check-iny s Attendu Vašim hostům zajistíte plynulý vstup bez front.

Chytrý seznam
hostů

Hosté jsou odbavování naskenováním QR vstupenky nebo jednoduchým ručním odškrtnutím. Příchozí neevidované hosty lze na seznam přidávat přímo z aplikace.

Doprovody
a vlastní pole

Hosteska vidí, zda host přijde sám či s doprovodem.
K hostům lze zároveň přidávat vlastní informace jako např. číslo stolu. Vše důležité je vždy na jednom místě.

Tisk visaček

Na konferencích Attendu nahrazuje zdlouhavé hledání visaček jednoduchým způsobem – visačky tiskne v reálném čase během odbavení hosta. Tisk visaček tímto dramaticky zkracuje celý akreditační proces.

Synchronizováno
napříč zařízeními

Veškerá používaná zařízení se automaticky synchronizují. Průběžne lze sledovat nově příchozí hosty, případně kolik hostů lze ještě očekávat.

Check-in zóny

Pokud uvnitř místa konání chcete provádět další kontroly vstupu (např. salónky nebo haly), můžete k tomu využít check-in zóny. Do každé znich můžete snadno nadefinovat, jací hosté do nich budou mít přístup a začít odbavovat.

Check-in aplikace Attendu

Aplikace je dostupná v App Store a Google Play pro všechny druhy zařízení.

Bezstarostný průběh akce

Minimalizace front

Snadný a plynulý odbavovací proces ocení jak hosteska, tak i samotní hosté.

Mobilní asistent

Aktuální informace o příchodech hostů dělají z aplikace pomocníka i pro organizátory.